Rhifyn 18 - Defnyddio Patrymau

Edrych ymlaen

Edrych ymlaen

Edrych ymlaen

Darren Darren

Dw i’n aros gartre dros yr haf. Dw i’n mynd i gyfarfod â fy ffrindiau a dw i’n mynd i gadw’n heini. Dw i’n mynd i redeg bob bore a nofio bob prynhawn - mae bargen yn y pwll nofio!

Ali Ali

Bydda i’n gwersylla gyda’r teulu ym mis Awst. Mae pabell gyda ni a byddwn ni’n mynd i Aberaeron.

Erin Erin

Rydyn ni’n mynd i wersylla hefyd. Mae gennyn ni babell fach a byddwn ni’n mynd i Ffrainc. Gobeithio bydd y tywydd yn braf!

Cristina Cristina

Dw i ddim yn mynd ar wyliau ond mae ffrind yn dod i aros efo fi ym mis Awst. Byddwn ni’n mynd i’r sinema ac i fowlio deg.

Matt Matt

Dw i ddim yn mynd ar wyliau chwaith ond dw i’n edrych ymlaen at y gwyliau ysgol achos dw i wedi blino rŵan. Dw i’n edrych ymlaen at godi’n hwyr, cael brecwast hwyr, gwneud dim byd ac ymlacio!

Yoko Yoko

Gwyliau diog i fi hefyd! Dw i’n edrych ymlaen at fynd mas gyda ffrindiau.

Edrychwch
 Gogledd = De 
aros adre (to) stay at home aros gartre
cyfarfod â (to) meet cwrdd â
Mae gennyn ni ... We've got ... Mae ... gyda ni
efo with gyda
rŵan now nawr
allan out mas

Geirfa
   
edrych ymlaen (to) look forward
gwersylla camping
gobeithio (I/we) hope
aros (to) stay
bowlio deg ten pin bowling
chwaith either
hwyr late
dim byd nothing
ymlacio (to) relax
diog lazy