Gwych? Diflas?

Gwych? Diflas?

Gwych? Diflas?

Beth ydych chi’n hoffi ar y teledu? 

Beth ydych chi’n feddwl o …?

 

Mae Matt yn y ganolfan siopa.  Mae e’n gofyn cwestiynau i bobl am raglenni teledu.

Gwrandewch.

 

Dyma rai geiriau i’ch helpu chi.

 

Help

 

Geirfa

rhaglen, rhaglenni

programme, programmes

opera sebon, operâu sebon

soap opera, soap operas

drama, dramâu

play, plays

y newyddion the news
y ganolfan siopa the shopping centre
pobl people