Gwych? Diflas?

Beicio mewn rhewgell

Ydych chi eisiau gweld ffilm am ferch o Gymru yn rhedeg mewn ras anodd, anodd?

 Gwyliwch y fideo.

Loading the player...

 

Dyma rai geiriau i’ch helpu chi.

Help
Geirfa

rhewgell

freezer

anodd

difficult

chwaraeon eithafol

extreme sports

rasys wltra

ultra races

anodd

difficult

diwrnod

day

pabell

tent

bwyd a diod

food and drink

ar sled

on a sledge

unig

lonely
cyn before
paratoi to prepare

poenus

painful


Beth ydy …?

Race (Cliw: Mae hi’n hoffi rhedeg mewn rasys.)

Yr Arctig