Dylech chi ...

Beth sy’n digwydd?

Edrychwch ar y sleidiau yma’n ofalus.

Mewn grŵp, disgrifiwch y sleidiau. 

 

Speech Bubbles-01.jpg

 

 

Beth sy’n digwydd yn y sleidiau yma?

Pam mae hyn yn digwydd?

Edrychwch ar y fideo yma i gael mwy o wybodaeth: 

 

Loading the player...

Ar ôl trafod, ewch i’r adran Atebion.

Help
Geirfa
golau light
tywyll dark