Dylech chi ...

Dydd Sadwrn

Rydych chi’n mynd i wylio ffilm. Dyma ychydig o help i chi, os ydych chi eisiau help.

Help
Geirfa
dere i mewn = tyrd i mewn come in
cloi to lock
tatws stwnsh mashed potato
pecyn pack
drud expensive
iach healthy
bod to be
tocyn ticket
canolfan hamdden leisure centre
heini fit
pob every
gwastraffu arian to waste money
oergell  fridge
prynu to buy
y farchnad the market
gwario to spend
rhestr list

Loading the player...