Dylech chi ...

Helo ’na. Y tro yma, rydych chi’n mynd i feddwl am sut i brynu beic, sut i ddelio gydag arian, sut i fyw’n iach – ac rydych chi’n mynd i roi cyngor hefyd.