Dylech chi ...

Cyffrous!

Cyffrous!

EarthingSport gan ; fe'u defnyddir o dan CC BY

 

Mae Sam Jones yn mwynhau hobi diddorol iawn. 

Sgwrs

Sam: Beth wyt ti’n mwynhau, Tom?

 

Tom: Dw i’n mwynhau chwaraeon.

 

SamPa fath o chwaraeon?

 

Tom: Dw i’n mwynhau pêl-droed ... rygbi ... nofio ... a gymnasteg ... ond mae un gamp dw i’n mwynhau’n fawr iawn.

 

Sam: O?

 

Tom: Daearu.

 

Sam: Daearu?

 

TomIe, daearu – y term Saesneg ydy earthing.

 

SamBeth ydy daearu?

 

TomRhedeg a nofio.

 

SamO? ... Rhedeg a nofio?

 

TomDyma sut mae’n gweithio. Rhaid rhedeg yn gyflym am chwe deg metr.

 

SamChwe deg metr?

 

TomIe – chwe deg metr. Rhaid rhedeg heb esgidiau – ar gwrs arbennig.

 

SamIawn – rhedeg heb esgidiau – ar gwrs arbennig.

 

TomYna, ar ddiwedd y cwrs, mae disg arbennig ... a rhaid deifio o’r disg i mewn i bwll nofio.

 

SamDeifio o’r disg i mewn i’r pwll nofio, bobl bach!

 

TomDyna ni... Yna rhaid nofio am bum deg metr.

 

SamFelly, rhaid rhedeg am chwe deg metr ... rhaid deifio o’r disg i mewn i’r pwll nofio ... ac yna rhaid nofio am bum deg metr.

 

TomDyna ni.

 

SamMae’n swnio’n hwyl.

 

TomYdy, mae’n llawer o hwyl!


Ras Daearu

Mae ras daearu yn gyflym.

Os ydych chi eisiau gweld y ras, cliciwch yma.

https://www.youtube.com/watch?v=Ez2HMbKGVRg 

Help
Geirfa
Pa fath? What kind?
camp sport
heb without
cwrs  course
swnio to sound

Beth ydy’r gair Saesneg?

cwrs

disg