Dylech chi ...

Swyddi

Edrychwch ar y sioe sleidiau yma. Beth ydy’r swyddi?

Ewch i Dasg 1.

 

Ond beth ydych chi’n feddwl o’r swydd yma?

 

poster-01.jpg (3)

Help
Geirfa
swydd, swyddi job, jobs
hysbyseb advert
ar gyfer for
ci, cŵn dog, dogs
Sir Benfro Pembrokeshire
eu gwyliau their holiday
gyda’u cŵn with their dogs
amyneddgar patient
gwybodaeth information
cysylltwch â contact

Geiriau diddorol:

hyfforddi – to train

hyfforddwr – trainer

 

Hefyd:

hyfforddiant – training