Dylech chi ...

Rasio yn Sir Benfro

Rasio yn Sir Benfro
Help
Geirfa
atoch chi to you
Dinbych-y-pysgod Tenby
anodd difficult
gweithio’n galed to work hard
drwy’r dydd all day
paratoi to prepare