Dathlu

Dau’n dathlu

Mae llawer o bobl yn dathlu ym mis Tachwedd a Mis Rhagfyr. Rydych chi’n mynd i wrando ar ddau berson ifanc yn siarad am sut maen nhw’n dathlu.

Dyma help i chi os ydych chi eisiau help.

Help
Geirfa 
prynu to buy
glanhau to clean
fferins sweets
losin sweets
rhoi to place, to put, to give
anrheg, anrhegion present, presents
golau light
pwysig important
bob nos every night
goleuo to light
cannwyll, canhwyllau candle, candles
olew oil
ynddo fe in it

 


diva.jpg

menorah.jpg