Dathlu

Hwyl dros y Nadolig

20 Tachwedd, 2015

Dim newyddion heddiw – ysgol ... gwaith cartref ... gwylio ffilm gyda’r teulu. 

Siarad â Matt, Gav a Lois am yfory – dw i’n edrych ymlaen.

Wedi blino – nos da.

21 Hydref, 2015

Roedd heddiw’n wych!!!!

Es i i sglefrio gyda Gav, Matt a Lois. Mae Gŵyl y Gaeaf – y Winter Wonderland – yng Nghaerdydd eto. Cyffrous! Roedd y sglefrio’n hwyl achos roedd Gav yn cwympo’n aml!

Wedyn, bwytais i sosejis o’r Almaen (blasus iawn!), a crêpes o Ffrainc gyda past siocled (bendigedig!!). Bwytodd Matt 8 crêpe!!!!

hwyl-images.jpg

Aethon ni i’r farchnad Nadolig. Roedd crefftau, bwyd a dillad yn y farchnad ond roedd y bechgyn yn ddiflas iawn yn siopa a dwedodd Matt, “Kate, dw i eisiau mynd i’r ffair.” Felly, aethon ni i’r ffair. Roedd y reids yn anhygoel!

Mae Gŵyl y Gaeaf yng Nghaerdydd tan fis Ionawr felly rydyn ni’n mynd eto. Dw i’n edrych ymlaen.

Nos da!

Help
Geirfa
sglefrio to skate
cwympo = syrthio to fall
doniol funny
blasus delicious
anhygoel incredible, awesome
tan until
felly so, therefore
edrych ymlaen to look forward

Beth ydy’r geiriau Cymraeg?
  • sausages
  • crafts
  • chocolate spread