Dathlu

Rasio

Rydych chi’n mynd i wylio ffilm. Dyma ychydig o help i chi, os ydych chi eisiau help.

Help
Geirfa  
ymarfer to train
Nos Galan New Year’s Eve
pa mor hir? how long?
miloedd thousands
o bob rhan o Brydain from all parts of Britain
rhywun someone
bedd grave
wedi marw dead, died
ar ôl after
fel hyn? like this?
arhosa funud wait a minute
os if

 


Loading the player...

 

 

Sofia:

Helo, Carwyn. Beth wyt ti’n wneud?

CCC:

Dw i’n ymarfer.

Sofia:

Ymarfer?

CCC:

Ymarfer.

Sofia:

Pam wyt ti’n ymarfer?

CCC:

Dw i’n ymarfer ar gyfer y ras.

Sofia:

Pa ras?

CCC:
Sofia:

Pa ras Nos Galan?

CCC:

Ras Guto Nyth Brân.

Sofia:

O! Ble mae’r ras?

CCC:

Yn Aberpennar.

Sofia:

Aberpennar?

CCC:

Mountain Ash, tref ger Aberdâr, yn Ne Cymru.

Sofia:

O, dw i’n gweld ... O, dw i’n cofio nawr – ras Guto Nyth Brân.

Pa mor hir ydy’r ras?

CCC:

5 cilomedr.

Sofia:

Wyt ti’n gallu rhedeg 5 cilomedr?

CCC:

Esgusodwch fi!!!!! Ydw i’n gallu rhedeg 5 cilomedr – wrth gwrs.

Sofia:

O, wel, pob lwc.

Oes llawer o bobl yn rasio yn y Ras Nos Galan?

CCC:

Oes – mae miloedd o bobl yn dod i rasio – o bob rhan o Brydain.

CCC:

Ar ddechrau’r ras, mae pawb yn mynd i’r eglwys.

Sofia:

I’r eglwys?!?!? Bobl bach!

CCC:

Ac yna, mae rhywun yn rhoi blodau ar fedd Guto Nyth Brân.

Sofia:

Rhoi blodau ar fedd Guto Nyth Brân?!?!?

CCC:

Ie, bedd Guto Nyth Brân.

Sofia:

Ydy Guto Nyth Brân wedi marw ’te?

CCC:

Ydy, wrth gwrs.

Sofia:

Sut?

CCC:

Wel, roedd Guto Nyth Brân yn rhedeg ... Roedd e’n rhedeg yn gyflym iawn. Roedd e’n wych. Unwaith, roedd e’n rhedeg mewn ras ... ac enillodd e. Roedd cariad Guto’n hapus iawn. Rhoiodd hi slap iddo fe ...

Sofia:

Slap???

CCC:

Ie, slap i ddweud, “Da iawn ti!”.

Sofia:

Fel hyn? “Da iawn!”

CCC:

Awtsh!!!!!

Ac yna bu farw Guto. Mmm ... Arhosa funud ...

CCC:

Sofia, wyt ti’n dod i’r ras?

Sofia:

Ydw, wrth gwrs.

Dw i’n mynd i roi slap i ti i ddweud, “Da iawn, Carwyn – Ardderchog!”

CCC:

Iawn ... wel ... dyna ni ... os wyt ti’n dod i’r ras, dw i ddim yn mynd i rasio ... Hwyl fawr!

Sofia:

Ond ...?