Rhifyn 15 - Mynegi barn

Dwy ochr

Edrychwch ar y llun yma’n ofalus.

 

 

Edrychwch ar yr eirfa yma.
   
fflatiau flats, apartments
ffenestri windows
balconïau balconies
baner flag
sachau sacks
cytiau shanties
lein ddillad clothes line
sychu (to) dry
blancedi blankets
cynfasau sheets

Disgrifio
   
smart smart
crand grand
enfawr huge
budr/brwnt dirty
di-raen drab
lliwgar colourful
anniben/blêr untidy
wedi torri broken

Ewch i'r tasgau.