Rhifyn 15 - Mynegi barn

Ar y stryd

Edrychwch ar y ddau lun yma ac ewch i Dasg 1.

 

Llun 1

Llun 2

 

Detroit

Mae'r tai yn y lluniau yn Detroit, yng Ngogledd America.

 

Mae problemau mawr mewn rhai ardaloedd yn Detroit - dim gwaith ... dim arian.
Edrychwch ar y lluniau yma.

 

Llun 3

Llun 4

Mae'r strydoedd yn ddiflas. Mae'r tai'n dywyll. Mae'r gerddi'n flêr neu'n anniben. Mae problemau eraill hefyd - cyffuriau a gynnau. Mae'n ardal drist.

Prosiect Heidelberg

Achos y problemau, penderfynodd un artist helpu'r ardal. Sut? Edrychwch yn ofalus ar y lluniau nesa - dyma brosiect arbennig ar Stryd Heidelberg, Detroit:

 

Llun 5

Llun 6

 

Yn 1986, dechreuodd yr artist Tyree Guyton a grŵp o blant yr ardal wneud gwaith celf yn y stryd. Clirion nhw'r sbwriel a dechreuon nhw beintio'r tai a gwneud gwaith celf. Roedden nhw'n defnyddio'r sbwriel yn eu gwaith celf.

Heddiw, mae Stryd Heidelberg, y coed, y tai a'r adeiladau'n lliwgar ac yn hyfryd. Hefyd, mae Tyree Guyton a'r plant wedi rhoi cerfluniau yn y stryd, fel y rhain:

 

Beth ydych chi'n meddwl?

 

 

Geirfa
   
tai houses
rhai some
ardaloedd areas
tywyll dark
blêr untidy
anniben untidy
cyffuriau drugs
gynnau guns
penderfynu (to) decide
ardal area
clirio (to) clear
adeiladau buildings
cerfluniau sculptures