Rhifyn 15 - Mynegi barn

Helo ’na.  Y tro yma, rydyn ni’n mynegi barn.

Rasio ar woc ... creision mefus ... tedis ar y tai ... teigr fel anifail anwes! Bobl bach! Beth ydych chi’n feddwl ...?