Rhifyn 15 - Mynegi barn

Yr hen a’r newydd

Rydych chi’n mynd i wylio ffilm. Cyn gwylio, dyma ychydig o help i chi os ydych chi eisiau help.

Geirfa
   
cenhinen leek
baner flag
uwchgylchu (to) upscale
wedi ei uwchgylchu upscaled
doleri dollars
anrheg present
pecyn pack

Loading the player...
Sgript

 

 

 

Carwyn:

 

 

 

 

 

 

 

Reit ... beth nesaf?

Na ... Mm ... na, dw i ddim yn meddwl.

Beth am rosét?

Perffaith ... a beth am genhinen fach?

Na – beth am gennin Pedr... a beth am faner Cymru?

Gwych.

Syniad da.

Perffaith.

Carwyn:

Aled ...

Carwyn:

Aled:

Carwyn:

Aled:

Carwyn:

Aled:

Carwyn:

Aled:

Carwyn:

Aled:

Carwyn:

Aled:

Carwyn:

Aled:

Carwyn:

Helo, Aled.

Sut wyt ti, Carwyn? ... Rwyt ti’n brysur.

Ydw, dw i’n brysur iawn.

Beth wyt ti’n gwneud?

Dw i’n uwchgylchu ...

Pardwn?

Uwchgylchu ... dw i’n uwchgylchu.

Beth ydy “uwchgylchu”?

Dw i’n defnyddio hen bethau i wneud pethau newydd.

O? Defnyddio hen bethau i wneud pethau newydd?

Edrycha ... Dyma hen bâr o sbectol haul.

Ie?

Dw i’n mynd i uwchgylchu’r sbectol haul.

Ond sut?

Mmmm

Carwyn:

Aled:

Carwyn:

Aled:

Carwyn:

Aled:

Carwyn:

Aled:

Carwyn:


Aled:

Carwyn:

Aled:

Carwyn:

Aled:

 

Carwyn:

Da-ra. Cŵl!

Ie... neis – dw i’n meddwl.

Edrycha ar yr het yma.

Ie?

Roedd yr het yn hen – yn ofnadwy.

Ie?

Nawr, mae’r het yn cŵl.

Yn cŵl?!?!?

Yn cŵl iawn – edrycha ... baner Cymru ... a rosét - a chennin Pedr fach.

Wyt ti’n mynd i wisgo’r het?

Wrth gwrs, Aled bach ... wrth gwrs.

Pryd?

Yn y gêm rygbi nesaf.

O ... !?!?!

Rwyt ti’n mwynhau uwchgylchu, ’te?

Ydw. Dw i wrth fy modd.

Carwyn:

Aled:

Carwyn:

Aled:

Carwyn:


Aled:

Carwyn:

Edrycha ... tiwb creision ...

Ie?

A dyma diwb creision arall – wedi ei uwchgylchu.

Neis iawn.

Edrycha – dw i’n mynd i roi peniau, peniau ffelt, pensil a phren mesur yn y tiwb ar y ddesg.

O, gwych.  Mae uwchgylchu’n llawer o hwyl.

Mae’n ddiddorol.

Carwyn:

Dyma’r prosiect nesaf.

Aled:

Carwyn:

Bobl bach! ... Beth ydy e?

Bwrdd bach.

Aled:

Carwyn:

Aled:

Carwyn:

Aled:

Carwyn:

Aled:

Ond Carwyn – arian ydy hwn – edrycha – doleri.

Doleri?!?

Ie, doleri.

Dim problem.

Beth? Wyt ti’n mynd i ddefnyddio doleri?

Nac ydw. Dw i’n mynd i ddefnyddio papur newydd. Edrycha.

O, papur newydd ...

Aled:

Carwyn:

Aled:

Carwyn:

O ... dw i’n gweld.

Wyt ti eisiau helpu?

Mmm – iawn.

Grêt, ond cyn i ni ddechrau ...

Aled:

Carwyn:

Aled:

Carwyn:

Aled:

Carwyn:

Aled:

Beth ydy hwn?

Anrheg.

Anrheg?

Anrheg i ti.

O, ga i agor yr anrheg?

Wrth gwrs.

Beth sydd yn y pecyn?  O, dw i’n hoffi cael anrhegion.

Aled:

Carwyn:

Aled:

O ... mmm ... wel ... diolch yn fawr.

Wyt ti’n hoffi’r anrheg?

Mmm, ydw, mae’n wych.

Carwyn:

Iawn – beth am ddechrau uwchgylchu’r bwrdd?