Rhifyn 15 - Mynegi barn

Gwael!

Edrychwch ar y lluniau ac atebwch y cwestiynau cyn clicio ar yr ateb.

 

 

Beth ydy hwn?

Llun - paentiad - ydy hwn.


Pa liwiau sydd yn y llun?

Glas, coch, melyn, oren a du.


Pwy ydy'r artist?

Does dim enw ar y llun.


Beth ydy teitl y llun?

Does dim teitl ar y llun.


Ble mae'r llun?

Yn y Museum of Bad Art ym Massachusetts, Gogledd America.


Beth ydy hwn?

Paentiad ydy hwn.


Pa liwiau sydd yn y llun?

Gwyrdd, oren, melyn a du.


Pwy ydy'r artist?

William F. Murphy.


Beth ydy teitl y llun?

"Drilling for eggs" - Drilio am wyau.


Ble mae'r llun?

Yn y Museum of Bad Art ym Massachusetts, Gogledd America.


The Museum of Bad Art - Amgueddfa Celf Wael

Mae’r amgueddfa ym Massachusetts, Gogledd America ac ar-lein:

http://www.museumofbadart.org/collection/

 

Beth sy yn yr amgueddfa?
Celf wael – lluniau gwael, paentiadau gwael ...
ond ...
lluniau cyffrous, lliwgar – dydyn nhw ddim yn ddiflas!

Pwy ddechreuodd yr amgueddfa?
Scott Wilson.

Pwy oedd e?
Roedd e’n gwerthu hen bethau.

Sut ddechreuodd e’r amgueddfa?
Un diwrnod, gwelodd e lun ar y palmant – roedd y llun gyda’r sbwriel, yn aros am y lori sbwriel.  Cymerodd e’r llun. Dangosodd e’r llun i ffrind, Jerry Reilly. Roedd e’n hoffi’r llun. Dechreuon nhw gasglu lluniau gwael.

Diddorol!

Geirfa
   
cyn before
paentiad painting
amgueddfa museum
gwael bad
dechrau (to) begin
gwerthu (to) sell
hen bethau antiques
palmant pavement
aros am (to) wait for
sbwriel rubbish
cymryd (to) take
dangos (to) show
casglu (to) collect