Rhifyn 18 - Defnyddio Patrymau

Hobïau diddorol

Hobïau diddorol

Mae rhai pobl yn mwynhau hobïau "gwahanol".

Mae rhai pobl yn casglu pethau "gwahanol" fel:


papurau siocled neu …

… bagiau chwydu

Mae rhai pobl yn Wisconsin yn gwneud sŵn buwch

tatws ar geir

… ac mae rhai pobl yn Taiwan yn rhoi tatŵs ar y car ...

a beth am rasio ar doiled … a …

… chwarae polo ar segway?

Ond dyma hobi diddorol arall: mae pobl o bob oed ar draws y byd yn mwynhau’r hobi yma.

Beth ydy’r hobi?

Tegan yn teithio (toyvoyaging) ydy’r hobi.

Sut mae’n gweithio?
  • Rhaid gofyn i’r person arall fynd â’r tedi i leoedd diddorol.
  • Bydd y person arall yn ysgrifennu dyddiadur ac yn rhoi lluniau’ch tedi chi ar y we.

llun gan brent watkins CC GAN

Geirfa
   
casglu (to) collect
chwydu (to) be sick, vomit
buwch cow
o bob oed of all ages
ar draws y byd all over the world
tegan toy
dewis (to) choose
gwlad country
mynd â (to) take
dyddiadur diary