Rhifyn 18 - Defnyddio Patrymau

Lluniau

Lluniau

Edrychwch ar yr eirfa yma'n gyntaf:

Geirfa
   
dwyn (to) steal
lleidr thief
hances handkerchief
ces case
platfform platform
gorsaf station
ar ei ben ei hun by itself
bom bomb
ffrwydro (to) explode
taflu (to) throw
croen banana banana skin
ar dân on fire

Edrychwch ar y sioe sleidiau yma.

Yna, ewch i Dasg 1.