Cymraeg - hwyl, gŵyl a gwaith

Hwyl – yr Urdd (2)

Beth ydy’ch enw chi?

Awel Haf Roberts ydw i.

Faint ydy’ch oed chi?

Dw i’n 17 oed.

I ba ysgol ydych chi’n mynd?

I Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

Beth ydy’ch hobïau chi?

Cerddoriaeth, gwleidyddiaeth a rhaglenni teledu 'realiti' ydy fy hobïau i.

Beth ydych chi’n wneud yn yr Urdd?

Dw i’n cystadlu mewn eisteddfodau; es i ar daith yr Urdd i Alton Towers ym Mlwyddyn 8 ac ym mis Hydref 2015, perfformiais i yn Les Misérables efo Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd. Mae’r Cwmni’n helpu pobl ifanc i berfformio yn Gymraeg.

Ble yng Nghaerdydd oedd y perfformiad?

Yng Nghanolfan y Mileniwm.

Sut oedd perfformio yng Nghanolfan y Mileniwm?

Brawychus, cyffrous ac anhygoel!

Oedd rhaid ymarfer llawer cyn y perfformiad?

Oedd. Roedden ni’n aros yng Nghanolfan yr Urdd yng Nghaerdydd, drws nesa i Ganolfan y Mileniwm. Roedden ni’n ymarfer o tua hanner awr wedi wyth y bore tan bump neu chwech o’r gloch bob dydd.

Sut oeddech chi’n teimlo ar y noson gyntaf?

Wedi blino achos yr ymarferion. Roeddwn i’n nerfus hefyd achos roedd y Ganolfan yn llawn ond roeddwn i’n gyffrous iawn iawn hefyd.

Aethoch chi i’r West End yn Llundain i berfformio hefyd?

Do, daeth Sir Cameron Mackintosh i weld un o’r ymarferion a gofynnodd o i ni fynd i berfformio mewn cyngerdd yn Theatr y Frenhines yn Llundain – profiad arbennig iawn!

Beth oedd y profiad gorau?

Roedd perfformio yng Nghanolfan y Mileniwm gyda’r Urdd yn brofiad arbennig iawn! Roedd o’n hwyl – yn llawer o hwyl – a dw i wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd.

Help
Geirfa
gwleidyddiaeth politics
cystadlu to compete
cwmni company
ieuenctid youth
brawychus frightening
ymarfer to rehearse
ymarferion rehearsals
llawn full
aethoch chi you went
cyngerdd concert
profiad experience