Dangos A - Y
Cymraeg
Saesneg
Disgrifiad
a dweud y gwir
to tell the truth
Aberdaugleddau
Milford Haven

 

Abertawe
Swansea
ac ati
etc.
achos
because
achos da
good cause
achos hyn
because of this
achosion da
good causes
achub
to save
adeilad
building
adeiladau
buildings
adeiladodd
built
adeiladu
to build
adolygiad
review
adran
section
adroddiad
report
addas
suitable
addunedau
resolutions
addurniadau
decorations
addurno
to decorate
addysg gorfforol
PE
addysgu
to educate, teach
aer
air
aeth
went
aethoch chi
you went
aethon nhw
they went
aethon nhw â’r
they took the
aethon ni
we went
afiach
unhealthy
angel
angel
angen
to need
angen
need
anghofio
to forget
anghwrtais
impolite
anghytuno
to disagree
ail
second
ailgylchu
to recycle
ail-law
second hand
aliwns
aliens
am byth
forever
am ddim
free
ambr
amber
amdano fe
for it
amdanoch chi
about you
amddiffyn
to defend
amgueddfa
museum
Amgueddfa Brydeinig
British Museum
amser
time
amser hamdden
leisure time
amser maith yn ôl
a long time ago
Amwythig
Shreswbury
amyneddgar
patient
anadl
breath
anadlu
to breathe
anarferol
unusual
anfon
to send
anhygoel
amazing, awesome
anniben
untidy
annwyl
dear
anodd
difficult
anrheg
present
anrhegion
presents
ansoddeiriau
adjectives
antur
adventure/action
ar agor
open
ar ben
on top of
ar draws
all over
ar draws
across
ar draws y byd
all over the world
ar ddiwedd
at the end of
ar eu pen eu hunain
by themselves
ar gau
closed
ar gefn
on the back of
ar goll
missing
ar gyfer
for
ar hyd
along
ar lan
on the shore of
ar lan y môr
at the seaside
ar ôl
after
ar sled
on a sledge
ar werth
for sale
ar y we
on the internet
ar yr iard
on the yard
araf
slow
arafu
to slow down
arall
other
arbenigwr
expert, specialist
arbennig
special
ardal
area
ardaloedd
areas
ardderchog
excellent
argraffu
to print
arian
money
arian (lliw)
silver
arian poced
pocket money
arnon ni
on us
arogl
smell
arogli
to smell
arolwg
survey
Arolwg Ordnans
Ordnance Survey
aros
to wait
aros
to stay
aros am
to wait for
arweinydd
leader
arwydd, arwyddion
sign, signs
arwyddion
signs
arwyddion ffyrdd
road signs
arhosa funud
wait a minute
astudio
to study
ateb
to answer
atoch chi
to you
aton ni
to us
aur
gold, golden
awr
hour
awyr
sky
awyren
aeroplane
awyrgylch
atmosphere
brigau
twigs