Dangos A - Y
Cymraeg
Saesneg
Disgrifiad
b/pob man
everywhere
bach
small
bae
bay
balch
proud, pleased
baner
flag
bara saim
fried bread
barcut coch
red kite
bardd
poet
barn
opinion
batio dros Gymru
batting for Wales
bathodyn
badge
bathodynnau
badges
bedd
grave
beirniaid
judges
benthyg
to borrow
betys
beetroots
Beth amdanat ti?
What about you?
Beth ddigwyddodd?
What happened?
Beth fyddai ...?
What would ... be?
Beth os ...?
What if ...?
beth sy'n bod ar bawb?
what’s the matter with everyone?
bihafio
to behave
blaendal
deposit
blanced wen
white blanket
blas
taste
blas, blasau
flavour, flavours
blasu
to taste
blasus
delicious
blaswr
taster
blawd
flour
blêr
untidy
blew
fur
blew
hair (of an animal)
blwyddyn
year
blynyddoedd
years
bob
every
bob amser
always
bob dwy flynedd
every two years
bob dydd
every day
bob man
everywhere
bob mis
every month
bob nos
every...evening
bob penwythnos
every weekend
bob tro
every time
bod
to be
bod
that
botwm
button
bowlio deg
tenpin bowling
braich
arm
braidd yn
rather
braster
fat
brawddegau llawn
full sentences
brawychus
frightening
breichiau
arms
brenhines
queen
brenin
king
bresych
cabbage
brwnt
dirty
Brwsel
Brussels
brwydr
battle
bryn
hill
bryniau
hills
bu farw
died
budr
dirty
buwch
cow
bwcio
to book
bwrais i
I hit
bwrw
to hit
bwrw
to hit
bwyd
food
bwydlen (y fwydlen)
menu (the menu)
bwystfil
monster
bwyty
restaurant
byd
world
byd natur
nature, wildlife
bydd
will, will be
bydd hi’n
she will
bydd yn ofalus
be careful
bydda’n ofalus
be careful
byddan nhw'n
they will / they will be
byddwch chi
you will
byr
short
bysedd
fingers
byth
never
byth eto
(n)ever again
bywiog
lively
bywyd
life
bywyd llonydd
still life