Dangos A - Y
Cymraeg
Saesneg
Disgrifiad
dangos
to show
dal
to catch, to hold
dal
to catch
dalion ni
we caught
Daliwch ati!
Keep going!
damwain
accident
dannedd
teeth
darganfyddwr
detector
darllenwyr
readers
darn
piece, slice
darn o gelf
piece of art
darnau
pieces
dathliad
celebration
dathliadau
celebrations
dathlu
to celebrate
dau ddeg y cant
twenty per cent
de
south
deall
to understand
dechrau
to begin, start
dechreuodd
started
de-ddwyrain
south-east
defnyddio
to use
defnyddiol
useful, handy
deialu
to dial
delfrydol
ideal
derbyn
to accept
derbynnydd
receptionist
dere
come
dere i mewn
come in
dewis
to choose
dewisaist ti
did you choose
dewr
brave
dianc
to escape
diddorol
interesting
diflas
boring, miserable
di-flas
tasteless
diffodd
to switch off
digon da
good enough
digon o
plenty of, enough
digon o
enough
digwydd
to happen
digwyddiad
event
digwyddodd
happened
di-Gymraeg
non-Welsh speaking
dihuno
to wake up
di-liw
colourless
dilyn
to follow
dim byd
nothing
dim mwy
no more
dim o gwbl
not at all
dim ond
only
dim ots
never mind
Dim ots!
Never mind!
Dim peryg!
No chance!
dinas
city
dinasoedd
cities
Dinbych-y-pysgod
Tenby
diod
drink
diodydd
drinks
diog
lazy
diogel
safe
diolchgarwch
thanksgiving
dipyn bach
a little
direidus
mischevious
disgrifiad
description
disgrifiadau
descriptions
disgrifio
to describe
diwedd
end
diwedd tymor
end of term
diwetha
last
diwethaf
last
diwrnod
day
diwrnod
a day
dod â
to bring
doedd ... ddim wedi stopio
... had not stopped
doedd dim
there were no
dogfen
documentary
doleri
dollars
doniol
funny
draig goch
red dragon
drama, dramâu
play, plays
drewi
to stink
drewllyd
smelly
dringo
to climb, climbing
dros ben
extremely
drud
expensive
drws nesaf i
next door to
drwy’r bore
all morning
drwy’r dydd
all day
drwy'r dydd
all the time
drymiau
drums
drysau
doors
dull
method
Duw
God
dweud
to say
dweud wrth
to tell
dwlu ar
to love
dŵr
water
dwstio
to dust
dwylo
hands
dwyrain
east
dwywaith
twice
Dydd Gŵyl Dewi
St David’s Day
dyddiadur
diary
dyfalu
to guess
dyfarnwr
referee
dyfodol
future
dyna …
what a …
dynion
men
dysglau
dishes
dysgu
to learn
dywedodd
said
siomedig
disappointed