Dangos A - Y
Cymraeg
Saesneg
Disgrifiad
’mlaen
forwards
mab
son
mabolgampau
sports
madarch
mushrooms
mae hynna’n well
that’s better
mae’n amlwg
obviously
mae’n gas gen i …
I hate … (North Wales)
mae’n gas gyda fi …
I hate ... (South Wales)
mae’n well gen i / mae’n well gyda fi
I prefer
mae’n wir
indeed
mae'n ddrwg gen i
I'm sorry
mafon
raspberries
maint
size
maip
swedes / turnips
malwod
snails
mam-gu
grandmother
maneg wedi padio
padded glove
manylion
details
marcwis
marquess
marchnad
market
marchogaeth
to ride a horse
masnach deg
fair trade
matsio
to match
math
kind
math, mathau
type, types
mawr
big
meddai
said
meddal
soft
meddwl
to think
meddwl
mind
mefus
strawberries
melys
sweet
mentrau iaith
language ventures
menyn cnau mwnci
peanut butter
merch
daughter
merlod
ponies
metr
metre
methu aros
can’t wait
mewn trefn
in order
mil
thousand
miloedd
thousands
milwyr
soldiers
milltiroedd
miles
mis
month
moch bach
piglets
modern
modern
moethus
luxurious
mor
so
môr
sea
môr-ladron
pirates
mudiad
movement
mwdlyd
muddy
mwgwd
mask
mwgwd nwy
gas mask
mwy
more
mwy o
more
mwya
most
mwya anodd
most difficult
mwya iach
healthiest
mwya poblogaidd
mwya poblogaidd
mwytho
to stroke
mygio
to mug
mynd â
to take
mynd adre
to go home
mynd â'r ci am dro
to take the dog for a walk
mynedfa
entrance
mynyddoedd
mountains