Dangos A - Y
Cymraeg
Saesneg
Disgrifiad
gadael
to leave
gadawais i
I left
gafael yn
to get hold of
gallu
to be able to, can
gallu
can
gallu
ability
gardd
garden
garddwrn
wrist
garlleg
garlic
garw
rough
gaseg eira
huge snowball
Gawn ni archebu?
May we order?
gawn ni weld
we’ll see
gawn ni weld
let’s see
geiriau
words
gemau
jewellery
gemau bwrdd
board games
Gemau’r Chwe Gwlad
the Six Nations Championship
ger
near
gerddi
gardens
glân
clean
glan y môr
seaside
glanhau
to clean
glanio
to land
gleiniau
beads
glowyr
coalminers
gludo
to stick
go iawn
real, proper
gobeithio
hopefully
gobeithio
hope so
Gobeithio
hope
gobennydd
pillow
gofalu am
to look after
gofalus
careful
gofod
space
gofyn
to ask
gofynnwch
ask
gogledd
north
gogledd-orllewin
north-west
golau
light
golchi’r car
to wash the car
goleuo
to light
gôl-geidwad
goalkeeper
golygfa
scene
golygfeydd
scenery
golygus
handsome
gorau
best
gorchmynion
commands
gorllewin
west
gormod
too much, too many
gormod o
too much, too many
gorwedd
to lie
gorweddodd
lay
gosod
to place
grawnfwyd
cereal
grisiau
stairs, steps
gronyn
grain
gwaed
blood
gwaedu
to bleed
gwael
bad
gwaelod
bottom, base
gwag
empty
gwahanol
different
gwahodd
to invite
gwaith cartref
homework
gwaith cyfrifo
calculations
gwaith rhan-amser
part-time work
gwallt
hair
gwario
to spend
gwas
servant
gwast
waist
gwastraffu arian
to waste money
gwdihŵ / tylluan
owl
gwddwg
neck
gwe
web
gwe pry cop
cobweb
gweddol
pretty good
gwefan
website
gweiddi
to shout
gweithgaredd
activity
gweithio
to work
gweithio’n dda
to work well
gweithio’n galed
to work hard
gwelais i
I saw
gwelodd
saw
gwell
better
gwella
to improve
Gwener
Venus
gwenith
wheat
gwenu
to smile
gwenwynig
poisonous
gwersyll
camp
gwersylla
camping
gwerth
worth, value
gwerthfawr
valuable
gwerthu
to sell
gwestai
hotels
gwesty
hotel
gwichian
to squeal
gwifren wib
zipwire
gwirion
daft, silly
gwisg ffansi
fancy dress
gwisg nofio
swimsuit
gwisg ysgol
school uniform
gwlad
country
Gwlad Belg
Belgium
Gwlad Groeg
Greece
gwledydd
countries
gwleidyddiaeth
politics
gwlyb
wet
gwm cnoi
chewing gum
gwnewch
make, do
gŵr
husband
gwrach
witch
gwraig
wife
gwraig
woman
gwres canolog
central heating
gwrthod
to refuse
gwybod
to know
gwybodaeth
information
gwych
great
gwydr ffeibr
fibreglass
gŵyl
festival
gŵyl
festival
gwylio
to watch
gwylwyr
viewers
gwyllt
wild
gwyrddlas
turquoise
gyda llaw
by the way
gyda’i gilydd
together
gyda’u cŵn
with their dogs
gyda'ch gilydd
together
gynnau
guns
gyrru
driving, to drive
gyrwyr
drivers