Dangos A - Y
Cymraeg
Saesneg
Disgrifiad
rhad
cheap
rhad ac am ddim
free
rhaglen
progamme
rhaglen gylchgrawn
magazine programme
rhaglen, rhaglenni
programme, programmes
rhai
some
rhai pobl
some people
rhaid cael
must have
rhaid i chi ...
you must ...
rhain
these
rhamantus
romantic
rhan-amser
part-time
rhannau
parts
rhaw
spade
rheol,-au
rule,-s
rheolau
rules
rhestr
list
rhestri
lists
rhestru
to list
rheswm
reason
rhesymau
reasons
rhesymol
reasonable
rhew
ice
rhewgell
freezer
rhif
number
rhochian
to grunt
rhoi
to give
rhoi cwtsh i
to hug, to cuddle
rhoi eich barn chi
to give your opinion
rhosyn
rose
rhosys
roses
Rhufain
Rome
rhwng
between
rhwyd
net
rhy
too
rhy galed
too hard
rhy hwyr
too late
rhy ifanc
too young
rhydd
loose
rhydd
free
rhyfedd
strange
rhyngweithiol
interactive
rhyngwladol
international
rhythmig
rhythmic
rhywbeth
something
rhywbeth arall
something else
rhywbeth at ddant pawb
something for everyone
rhywle
somewhere
rhywle arall
somewhere else
rhywun
someone