Dangos A - Y
Cymraeg
Saesneg
Disgrifiad
waled
wallet
we
web; Internet
wedi anfon
has sent
wedi berwi
boiled
wedi bod
have been
wedi cau
(have/has) closed
wedi colli
have lost
wedi cyfarfod
have met
wedi cynhyrfu
excited, agitated
wedi dwyn
has stolen
wedi ei uwchgylchu
upscaled
wedi gorffen
has finished
wedi marw
dead
wedi sychrewi
freeze-dried
wedi torri
have broken
wedi torri
broken
wedyn
then, afterwards
weithiau
sometimes
wela i di
see you
wnaeth e / hi …?
did he / she make …?
wnest ti
did you
woc
wok
wrth ei bodd
delighted
wrth ei fodd
delighted
wrth eu bodd
extremely happy
wynebau
faces
wynebu
to face
wyneb-yn-wyneb
face-to-face
wyth mlynedd
eight years