Dangos A - Y
Cymraeg
Saesneg
Disgrifiad
tad-cu
grandfather
tafarn
pub
taflu
to throw
taflu i ffwrdd
to throw away
taffi
toffee
tai
houses
tai bwyta
restaurants
tair awr
three hours
taith
journey, trip
tal
tall
talentog
talented
talu
to pay
talu'n llawn
to pay in full
tan
until
tân glo
coal fire
tân gwyllt
fireworks
tanlinellu
to underline
taro
to hit
taro allan
to strike out
taro i mewn i
to knock into
tarten
tart
tarw dur
bulldozer
tatws pob
baked potatoes
tatws stwnsh
mashed potato
tatws wedi berwi
boiled potatoes
tawel
quiet
tebyg
similar
technoleg gwybodaeth a chyfathrebu / TGCh
information and communication technology / ICT
teg
fair
tegan
toy
teganau
toys
tegell
kettle
teimlad
feeling
teimladau
feelings
teimlo
to feel
teimlo dros
to feel for
teimlo o dan straen
to feel stressed
teimlo’n sâl
to feel ill
teimlo’n well
to feel better
teithiau cerdded
walks
teithio
to travel
teithwyr
travellers
tenau
thin
tipyn bach o
a little
tlawd
poor
tocyn
ticket
tocynnau
tickets
tomen
tip
tonfyrddio
wakeboarding
torri
to cut
torri gwynt
to burp, belch
torri i ffwrdd
to cut off
traddodiadau
traditions
traed
feet
traeth
beach
traethau
beaches
trawiadol
striking
traws gwlad
cross country
tref
town
trefn
order
trefnu
to organize, arrange
treulio
to spend (time)
trio
to try
trist
sad
troed
foot
troelli
to spin
troellwr
DJ
troiodd
turned
trwchus
thick
trwm
heavy
trwy’r amser
all the time
trwyn
nose
trydan
electricity
trydanol
electrical
trydydd
third
trysor
treasure
Tsieineaidd
Chinese
tu allan
outside
tua
about, approximately
Tuduraidd
Tudor
twll
hole
twmpath dawns
folk dancing evening
twp
silly, daft
twrnamaint
tournament
tŷ ar wahân
detached house
tŷ bwyta
restaurant
tybed
I wonder
tyfu
to grow
tylluan
owl
tymhorau
seasons
tymor
season, term
tynnu
to take, remove, to pull
tynnu llun
to take a photograph
tynnu lluniau
to take photographs
tyrd i mewn
come in
tywod
sand
tywyll
dark