Dangos A - Y
Cymraeg
Saesneg
Disgrifiad
edrych
to look
edrych ymlaen
to look forward
edrych ymlaen at
to look forward to
efallai
perhaps
efo
with the
Efrog Newydd
New York
Efrog Newydd
New York
efydd
bronze
effeithiau arbennig
special effects
egluro = esbonio
to explain
eglwys
church
egwyl
break
enghreifftiau
examples
ei fywyd
his life
ei gefn
his back
eich posau eich hunain
your own puzzles
Eidalaidd
Italian
eiliad, eiliadau
second, seconds
eirafyrddio
to snowboard
eleni
this year
elusen
charity
elw
profit
enfawr
huge
enfys
rainbow
ennill
to win
enwi
to name
enwog
famous
er enghraifft
for example
er enghraifft (e.e.)
for example (e.g.)
er mwyn
in order to
eraill
other
erbyn
by
erbyn hyn
by now
ers
since
ers amser
for a long time
ers tynnu’r llun
since the picture was taken
erthygl
article
Eryri
Snowdonia
esgidiau sglefrio
roller skates
estrys
ostrich
eto
again
eu
their
eu clustiau nhw
their ears
eu gwyliau
their holiday
ewch heibio
pass, to go past
ewinedd
nails