Dangos A - Y
Cymraeg
Saesneg
Disgrifiad
o bob oed
of all ages
o bob rhan o Brydain
from all parts of Britain
o dan
under, beneath
o dan straen
under pressure, stressed
o dan y dŵr
underwater
o ddifri
seriously
o ddydd i ddydd
from day to day
o fewn
within
o flaen
in front of
o gwmpas
around
o hyd
still
o le i le
from place to place
O.N.
P.S.
o’r diwedd
at last
o’r enw
named, called
o’r we
from the internet
ochr
side
odli
to rhyme
oddi wrth
from
oddi wrthot ti
from you
oedolion
adults
oergell
fridge
oes..?
is there..? / are there..?
offer
equipment, gadgets
offer cegin
kitchen utensils
offer coginio
cooking equipment
offeryn, offerynnau
instrument, instruments
offerynnau
instruments
offerynnau cerdd
musical instruments
ogof
cave
olaf
last
olew
oil
olew olewydd
olive oil
olewydd
olives
olwyn lywio
steering wheel
opera sebon, operâu sebon
soap opera, soap operas
o'r blaen
before, previously
os
if