Dangos A - Y
Cymraeg
Saesneg
Disgrifiad
rasio i lawr rhiw ar gefn beic
downhill mountain biking
rasys
races
rasys wltra
ultra races
reidio dros
to ride for
reslo
to wrestle, wrestling
ricsios
rickshaws

A small vehicle from Asia usually used for carrying people.

roedd
were
roedd ... wedi mynd
... had gone
roedd e wedi bod
he had been
roedd e'n gallu ...
he could ...
roedd o’n / roedd e’n
it was
roeddwn i’n
I was
rysáit
recipe
ryseitiau
recipes
ryw ddydd
some day
rhaglen wyliau
holiday programme
rhai
some