Dangos A - Y
Cymraeg
Saesneg
Disgrifiad
(y) Ffindir
Finland
ffair aeaf
winter fair
ffasiynol
fashionable
ffenest
window
fferm, ffermydd
farm, farms
ffi
fee
fflamgoch
flaming red
ffon hoci
hockey stick
ffôn symudol
mobile phone
fforchog
forked
ffordd
road
fforestydd glaw
rain forests
fforwm
forum
Ffrainc
France
ffrog
frock
ffrwydro
to explode
ffurf unigol
singular form
ffynhonnau
springs
ffynnon
well
ffyrdd
roads
ffyrnig
fierce